Heavy Craft Üyelik Sözleşmesi  

 

1- İşbu Üyelik Sözleşmesi Şirket Borsası Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Sti. ve bağlı iştirakleri (Bundan böyle Heavy Craft olarak anılacaktır) tarafından, www.heavycraft.net  web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2- Heavy Craft , Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3- www.heavycraft.net web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.

4- Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Heavy Craft üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur.

 Heavy Craft , müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.heavycraft.net , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

5- Üye, www.heavycraft.net’e  verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla www.heavycraft.net'ın kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

6- Üye, www.heavycraft.net'a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, Heavy Craft'ın tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.  

7- Üye, tüm hakları Heavy Craft'a ait olan ve www.heavycraft.net üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8-www.heavycraft.net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Heavy Craft’ın sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.heavycraft.net üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
www.heavycraft.net kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
www.heavycraft.net kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
www.heavycraft.net’in satışları stokları ile sınırlıdır. www.heavycraft.net stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka www.heavycraft.net veya Heavy Craft mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

www.heavycraft.net’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.heavycraft.net’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.heavycraft.net hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

www.heavycraft.net, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden www.heavycraft.net sorumlu değildir.

Heavy Craft ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.heavycraft.net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

 

9- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Heavy Craft'ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Heavy Craft  kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

11- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. ANKARA Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12- Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13- Heavy Craft dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Gizlilik Sözleşmesi ve Veri  Güvenliği Politikası

 

İşbu sözleşme bir taraftan “Remzi Oğuz Arık Mah.Büklüm Cad. No:42/2 (Tunalı Hilmi) Çankaya/ANKARA” adresinde mukim Şirket Borsası Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Sti. (Aşağıda kısaca “Heavy Craft” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.heavycraft.net internet sitesi (Aşağıda kısaca “Site” olarak anılacaktır) üye ve kullanıcıları (Aşağıda kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır )  arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Kullanıcı, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak işbu sözleşmede hükümlerini kabul etmiş sayılmakta ve işbu sözleşmede belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Aşağıdaki maddeler Heavy Craft’ın Site aracılığı ile ne tür veriler topladığı, toplanan verilerin hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı, ne şekilde korunduğu,Heavy Craft’ın verilerinizi kimlerle paylaşabileceği ve ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 10 hükmünden doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz kişisel bilgilerinizi nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, gibi konuları içermektedir.

 

Heavy Craft, gerekli görmesi durumunda ve mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlamak amacıyla işbu Gizlilik Sözleşmesi ve Veri Güvenliği Politikası metninde her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

 

Toplanan Bilgiler ve Ne Amaçla Kullanıldığı

 

Heavy Craft, kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Kullanıcı’nın her türlü kampanya, hizmet ve sair bilgilendirmeyi içeren mail yoluyla iletilen bültenlere abone olması, Site’ye üye olması yahut da Site’nin herhangi bir şekilde kullanılması halinde, Kullanıcı’nın ad, soyad, telefon numarası, mail adresi, fatura ve teslimat adresi, doğum tarihi, cinsiyet, ilgi alanları dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her türlü kişisel bilgiyi talep edilebilir. Yine benzer şekilde, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel veriler de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır. Bu açıklamalar çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için gereklidir:

 • Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak için
 • Site içinde size özel hesabınız oluşturulması için
 • Siparişleri işlemek ve süreçlerini yürütmek ve tamamlamak için
 • Müşteri iletişimini sağlamak için
 • Sipariş işlemlerine dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek için,
 • Siparişlerinizle alakalı teslimat bilgisini ve teslimatındaki olası sorunları iletmek için
 • Kampanya, ürün kataloğu, bülten gibi her türlü pazarlama teklifi göndermek için
 • Sorularınıza ve taleplerinize cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda gerekli makamlara bilgi verebilmek için,
 • Uyuşmazlıkları ve Site’deki aksaklıkları çözümlemek için,
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve aynı zamanda Üyelik Sözleşmesi ile Site’ye üye olmuş iseniz Üyelik Sözleşmesi’ni uygulamak için,
 • Hizmetleri, tanıtımları ve içeriklerimizi kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek için,
 • Size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına analiz etmek için
 • Site üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerini ve söz konusu işlemler için yasal yaşta olduğunu teyit etmek için,
 • Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak için
 • Mevzuat gereği Heavy Craft’ın yasal haklarını kullanması ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için

Sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 

Toplanan Bilgilerin Paylaşımı

Kural olarak size ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı sadece siz kullanıcının izni üzerine gerçekleştirilmektedir. Ancak size daha iyi hizmet vermek ve Heavy Craft’ın size karşı taahhütlerini karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo,  çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ve verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlar ile), iştirak ettiği grup firmaları ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler Heavy Craft tarafından alınmaktadır. Bununla birlikte bu verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Heavy Craft sorumlu değildir.

Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

 

Çerez (Cookie) Kullanımı

 

Site’nin bazı sayfalarında sayfa akışını analiz etmeye, hizmetlerimizi kişiselleştirmeye içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmeye ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla Site’yi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm alışveriş sitelerinde kullanılırlar. Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

 

Çerezler hakkında birkaç önemli husus:

-                 İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Heavy Craft bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Instagram kullanmaktadır.Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

-                 Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

-                 Site’deki bazı özellikler sadece çerezlerin kullanıldığı halde sunulmaktadır.

-                 Çerezlerin çoğu “oturum çerezi”dir. Diğer bir deyişle oturumun kapatılması ile bilgisayarınızdan otomatik olarak silinirler.

-                 Site’nin belirli sayfalarında ve Heavy Craft’In kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile karşılaşabilirsiniz. Heavy Craft, kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine yapılan bağlantıların içeriklerinden veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. 

 

 

Verilerin Korunması

 

Site’de paylaşılan veriler Heavy Craft’In gözetimi ve kontrolü altındadır. Heavy Craft, mevzuat uyarınca verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak adına gerekli teknik önlemleri alma ve uyarlama konusunda veri sorumlusu olarak gerekli sorumluluğu üstlenmiştir. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 

Sitemiz üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz üzerinde ödeme bilgilerinizi aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en solda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak sağda) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?

 

Heavy Craft, kanuni olarak saklaması gereken kullanıcı bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Heavy Craft tarafından verilerinizin işlendiği ve Heavy Craft’ın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz ile ilgili;

 

- Kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme,

- Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini öğrenme,

-Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

- Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinizi yahut da işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini ve/veya silinmesini isteme; ayrıca bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

-Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

 

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. E-bültenlerin gönderilmesi veya mail adresinize teklif gönderilmesi gibi pazarlama bünyesinde kullanılan kişisel verilerinizin onay iznini istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Herhangi bir zamanda e-bülten üyeliğinden ayrılmayı seçmeniz durumunda, size düzenli aralıklarla gönderdiğimiz e-bültenlerde yer alan “Duyurulardan haberdar olmak istemiyorsanız, lütfen tıklayınız” bağlantısına tıklayarak, kolaylıkla e-bülten üyeliğinden ayrılabilirsiniz.

 

İşbu metinde yer alan haklarınızı kullanmak için destek@heavycraft.net adresine üye olduğunuz e-posta adresiniz ile bildirimde bulunabilirsiniz.

 

Heavy Craft’a ulaşabileceğiniz diğer iletişim bilgeleri aşağıda yer almaktadır:

 

Şirket Borsası Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Ltd. Sti.

Adres : Remzi Oğuz Arık Mah.Büklüm Cad. No:42/2 (Tunalı Hilmi) Çankaya/ANKARA

Telefon      : 0850 360 15 60 

E-posta     : [email protected]

 

Siteye üye olmakla ve/veya siteyi kullanmakla, işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği politikasını okuduğumu, kişisel verilerimin işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası içeriğinde belirtildiği şekilde depolanmasına, işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, muhafaza edilmesine açıkça rıza vermiş olduğumu ve işbu metindeki yükümlülükerime aykırı davranmam halinde Heavy Craft'ın her türlü zararını tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR